Ние можем да Ви предложим изграждане на интернет мрежи, LAN-мрежи, VPN-свързаност.

Нашите специалисти са добре обучени професионалисти, които да отговорят адекватно на Вашите изисквания и нужди.

 

Изграждане на LAN-мрежи:

- Проектиране

- Окабеляване

- Включване на компютрите, принтери /ако има мрежови/ в мрежата и споделяне на файлове и директории

- Администриране на мрежовото оборудване - рутери, суичове, и др.

 

Изграждане на безжична мрежа:

- Поставяне на access points

- Добавяне и инсталиране на pci карти или usb устройства за безжична мрежа

- Настройване на мрежата

 

Изграждането на VPN - Virtual Private Network

 

VPN е виртуална частна мрежа, чрез която се извършва криптирано свързване между отделни компютри, които не се намират в една мрежа. Т.е. чрез изградена VPN връзка Вие можете да свържете компютрите на своите офиси, намиращи се на различни места в страната или чужбина; както и да позволите на свои служители да извършват своята дейност отдалечено. Тази свързаност се осъществява чрез Интернет, чрез изграждането на VPN се криптира и защитава фирмената информация.

 

Изграждането на Телефонни централи

Въпреки все по-засиленото налагане на Интернет комуникацията все още класическата телефонна комуникация е лидерът в сферата на бизнеса.

За да се използват оптимално нейните възможности от значение е изборът на телефонната централа, настройването и правилното й използване.

Ние предлагаме нашата помощ именно в това: правилен избор и настройка, съобразени изцяло със спецификата на Вашата дейност. Нашите специалисти преминават постоянно обучение за последните новости в сферата на комуникационните особеност.