Настоящата референция се издава на фирма
ПИК КОМПЮТЪР ООД

Работата ни с фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД е дълготрайна и ползотворна, благодарение на високия им професионализъм, бързи и акуратни решения, отзивчивост и висока култура на обслужване.
Пример за коректно изпъленени задължения е по договор № 811/ 28. 07. 2011г. за изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Гребен канал- гр. Пловдив на стойност ****** с включено ДДС, професионално и според нормативните изисквания. Изпълнението по договора е извършено експедитивно и професионално, за което ние даваме нашите референции на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД. Сътрудничеството ни с тях се оказа един от най-далновидните ни избори.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от BAUHAUS България

Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД Фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД е един от най-коректните и надеждни партньори в дългогодишната ни европейска практика. Благодарение на качеството на работа на експертния и европейско-конкурентен състав на компанията, отношенията ни с ПИК КОМПЮТЪР ООД са освен дълготрайни, и абсолютно полезни - винаги в интерес на нас и нашите клиенти. Прекрасната двустранна комуникация, гъвкавите мениджърски решения и далновидните икономически проекти, гарантираха нашия успех, за което даваме нашите референции на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД. Коректното и професионално изпълнение, по договор № 1121 от 03. 01. 2012г., на стойност ****** лв. без ДДС, за доставка и монтиране на система за видеонаблюдение, в срокове и в съответствие с нормативните изисквания, ни накараха да сс доверим на ПИК КОМПЮТЪР ООД и за изграждане на СОТ и озвучителни системи, които, освен че оправдаха, надминаха очакванията ни. Професионалните ни отношения с ПИК КОМПЮТЪР ООД помогнаха да изградим и поддържаме работна среда на едно високо европейско ниво.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
Д-р Венцеслав Георгиев Джурков, дм - управител на
МБАЛ Еврохоспитал Пловдив ООД
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Като наш доказал се коректен партньор фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД е показала висок професионализъм, качество на работа, широкоспектърни услуги, отлична комуникация и оригинални решения, спестяващи време и средства, и за която ние даваме нашите препоръки.
При изпълнението на възложената работа по договор от 26. 09. 2011г. за проектиране, доставка, монтаж и инсталиране на система за видеонаблюдение, пожароизвестяване, системи за контрол на достъпа и работното време, болнична повиквателна система, сигнално охранителна техника, автоматични бариери, както и цялото структурно окабеляване стойност ****** с включено ДДС, фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД се справи според нормативните изисквания, в сроковете, заложени в договора, и с висок професионализъм.
Дейността по договора се извърши в гр. Пловдив, ул."Коматевско шосе" №79 коректно, с бързина и с отлична култура на облужване.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
МБАЛ Медлайн клиник АД
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Сътрудничеството ни с ПИК КОМПЮТЪР ООД е помогнало да изградим и поддържаме модерна работна среда в безупречно техническо състочние.
Пример за него е изпълнението на проектиране, доставка, монтаж и инсталиране на система за видеонаблюдение, пожароизвестяване, системи за контрол на достъпа и работното време, болнична повиквателна система, сигнално охранителна техника, телевизионна система, както и цялото структурно окабеляване.
Екипът на ПИК КОМПЮТЪР ООД проведе експертно обучение на персонал, помогна в процеса на реализирането на проекта, като всичко беше извършено коректно и според нормативните изискавания. Изпълнението поръчката се извърши в гр. Пловдив Ул. " Филип Македонски" № 37
При изпълнение на своите задължения като изпълнтел, фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД е показала висок професионализъм и качество на работа, за което даваме и нашите препоръки.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
Диагностично - Консултативен Център II - Пловдив ЕООД
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД , в уверение на това, че при изпълнение на възложената от нас работа по договор от 03.04.2013г. за доставка, монтаж, инсталиране и пуск на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и такава за контрол на работното време на стойност ****** с ДДС, се справи с висок професионализъм и в съответствие с нормативните изисквания.
Дейността по договора, а именно- доставка, монтаж, инсталиране и пуск на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и такава за контрол на работното време се извърши в гр. Пловдив, бул."6-ти септември", №110 с изключително висока култура на комуникация, бързо и в интерес на нас и нашите пациенти, за което даваме нашите препоръки.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
„Мотокар Сервиз" ООД
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

 

Даваме своите референции на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД заради бързината, коректността и професионалното изпълнение на наша заявка за проектиране, доставка и монтаж, инсталиране и пуск на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и работното време, както и цялото изискващо структурно окабеляване в производствената ни база, намираща се в гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" 26 , по договор от 03.04.2013г., стойност ****** с ДДС.
Поръчката беше изпълнена коректно, в уговорените срокове и според изискванията на нормативната уредба. Сътрудничеството ни с ПИК КОМПЮТЪР ООД се оказа един от най-далновидните ни избори. Екипът на фирмата и цялата организация са на европейско ниво и ние благодарим за работната среда, която създадоха в нашата база, офис и шоурум.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
ТП Държавно горско стопанство - Пловдив
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

С на стоящата референция ТП ДГС Пловдив удостоверява високото професионално ниво на фирма ПИК Компютър ООД в изграждането на система за видеонаблюдение за нуждите на нашите стопанства, отговаряща на международните стандарти.
Съвместната ни дейност представя фирмата като лоялен партньор, с добро качество на организация, разумно управление и със своевременно изпълнение на поетите ангажименти. Пример за това е изпълненият договор №92/ от 12. 09. 2012 г. коректно и в съответствие с нормативните изисквания, на стойност ****** лв с включен ДДС. Фирма ПИК Компютър ООД е наш дългогодишен партньор и можем безрезервно да уверим в нейната надеждност и изключителна коректност и да я препоръчаме като добър и желан партньор.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
2R България
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Съвместната ни работа с фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД ни помогна да изградим модерна работна среда на едно високо техническо ниво.
Пример за това е изпълнения проект относно проектирането, дотавката и монтажа система за видеонаблюдение и пожароизвестителна система по договор от 08.11.2008г. на стойност ****** лв с ДДС, точно, корекно, професионално и според изискванията на нормативната уредба. Комуникацията с екипа на ПИК КОМПЮТЪР ООД винаги е била достъпна, съобразена със специфичните нужди на нашата организация, за което сме благодарни и даваме нашите препоръки.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
Металпласт - Деведжиев ЕООД
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

 

Изразяваме удовлетворението си от дългогодишното, коректно и високо професионално сътрудничество с ПИК КОМЮТЪР ООД в целия спектър на дейности – търговски и обслужващи. Предлаганите от тях решения са гъвкави и съобразени винаги с конкретните или специфични нужди на потребителя – както стандартни, така и иновативни.
Разполагат с кадрови ресурси, обезпечаващи високите им критерии за изпълнение политиката и задачите на фирмата. Диалогични и коректни при всеки възникнал проблем или обстоятелство.
Препоръчваме фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД като надежден партньор при сътрудничество, на основание всички изпънени от фирмата поръчки и конкретно последната за доставка, монтаж, инсталиране и пуск на система за видеонаблюдение, пожароизвестяване, система за контрол на достъпа и работното време, както и проектиране и изграждане на на структурна кабелна система и автоматизация на портални врати за нуждите на нашата фирма. Всички изисквания, описани в договора от 16. 09. 2011г., на стойност ****** лв. с включено ДДС, са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
„Сери Козметикс" ООД
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Като наш дългогодишен доставчик на компютърна техника и услуги, фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД е показала устойчиви характеристики във взаимоотношенията : висок професионализъм, оригинални решения , спестяващи и средства и време, точност, отговорни реакции във всички ситуации, бързина , култура на обслужване.
ПИК КОМПЮТЪР ООД е стабилна компютърна фирма с кадрови потенциал и управлвeнски идеи за развитие , на която можете да се доверите, и за която ние даваме нашите препоръки.
При изпълнението на възложената от нас работа по договор №0033/ 27. 07. 2010г, сключен с фирма „ПИК КОМПЮТЪР" ООД, същата е показала висок професионализъм и е извършила възложената и работа според нормативните изисквания.
Договор №0033/ 27. 07. 2010г, за доставка и монтаж на компютърна техника и сървърна техника и разработка на софтуер е на стойност ****** лв. с включен ДДС.
Техниката е инсталирана в базата на фирма „СЕРИ КОЗМЕТИКС" ЕООД – с.Белащица местността „тировете" 2А.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
ПГТ „Гоце Делчев"
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД, в уверение на това че при изпълнение на възложената от нас работа, а именно доставка на монитори, на стойност ******лв. с включено ДДС,се справи с висок професионализъм и в съответствие с нормативните изисквания.
Техническо обслужване се извършва в гр.Бургас 8000 бул."Демокрация"5 винаги с висока култура на комуникация, бързо и в интерес на нас и нашите ученици, за което даваме и нашите препоръки.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
ПГСТ "Пеньо Пенев"
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Дългогодишните ни отношения с ПИК КОМПЮТЪР ООД са доказателство за ефективността, професионално отношение и отговорни реакции на целия екип на фирмата.
Като наш доставчик на компютърна техника и услуги, фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД е показала висок професионализъм, бързина, култура на обслужване и гъвкави решения, спестяващи средства и време.Пример за това е сключения на 02.12.2009г. договор за абонаментно техническо обслужване на цялата ни база на стоиност *****лв. на месец с включено ДДС,изпълнен коректно и според нормативните изисквания в гр.Пловдив, ул."Богомил"№73, за което даваме своите референции на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
Аграрен Университет-Пловдив
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

С настоящата референция имаме удоволствието да препоръчаме "ПИК КОМПЮТЪР"ООД във връзка с успешно изпълнение на договора за Възлагане по обществена поръчка от 19.06.2014 с предмет:Доставка на хардуер - компютърна и периферна техника по Обособена позиция №1-"Доставка на хардуер - компютърна и периферна техника и други ДМА " ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор BG051PO001-3.1.08 - 0028, проект :"Усъвършенстване системата за управление на аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентноспособност", ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ",съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД И БЮДЖЕТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Изразяваме отличните си впечатления и благодарност за професионалното и колегиално отношение при воденето на преговори, сключването на договор и стриктното изпълнение на поетите договорни отношения,а именно "Доставка на хардуер - компютърна и периферна техника и други ДМА", включващо доставка на компютърна техника, сървари, Публични информационни дисплеи и Обществена специализирана компютърна система (КИОСК)на стоиност ******лв. без ДДС.
Благодарение на високия професионализъм на ръководителите и специалистите и отговорното им отношение към работата всички дейности се изпълниха в необходимия обем, срок и в съответствие с нормативните изисквания.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
Първа Частна Английска Гимназия “Уилям Шекспир”
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

Съвместната ни работа с Фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД ни помага да изградим модерна училищна среда на едно високо техническо ниво. Пример за това е доставката и монтажа на компютърна система за аксесоари от 21.10.2011г. на стойност ****лв. с ДДС, точно, корекно, професионално и според изискванията на нормативната уредба. Комуникацията с екипа на ПИК КОМПЮТЪР ООД винаги е била достъпна, съобразна със специфичните нужди на нашата организация, за което сме благодарни и даваме нашите препоръки.


РЕФЕРЕНЦИЯ
от
Диагностично - Консултативен Център II - Пловдив ЕООД
Настоящата референция се издава на фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД

С настоящата референция имаме удоволствието да препоръчаме "ПИК Компютър" ООД във връзка с успешно изпълнение на договора за Възлагане по обществена поръчка от 17.05.2012г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на компютърна и периферна техника,както следва:
1.1 Настолни компютърни конфигурации (работни станции) - 35бр.;
1.2 Сървър - 1бр.;
1.3 Устройства за архивиране на данни - 1бр.;
1.4 Мрежов компонент (Рутер) - 1бр.;
1.5 Мрежов компонент (Комутатор) - 1бр.;
1.6 Мрежов компонент (хардуерна защитна стена ) - 1бр.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор BG16PO003-2.1.08/3MC-02-43/, Su-01 по програма: "Покриване на международно признати стандарти", ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА".

Изразяваме отличните си впечатления и благодарност за професионалното и колегиално отношение при воденето на преговори, сключването на договор и стрикното изпълнение на поетите договорни отношения, а именно "Доставка и въвеждане в експлоатация на компютърна и периферна техника", включващо:
1.1 Настолни компютърни конфигурации (работни станции) - 35бр.;
1.2 Сървър - 1бр.;
1.3 Устройства за архивиране на данни - 1бр.;
1.4 Мрежов компонент (Рутер) - 1бр.;
1.5 Мрежов компонент (Комутатор) - 1бр.;
1.6 Мрежов компонент (хардуерна защитна стена ) - 1бр.
на стойност ****** без ДДС.

Благодарение на високия професионализъм на ръководителите и специалистите и отговорното им отношение към работата всички дейности се изпълниха в необходимия обем, срок и съответствие с нормативните изисквания.


Настоящата референция се издава на фирма
ПИК КОМПЮТЪР ООД
от
Народна Библиотека "Иван Вазов" Пловдив

С настоящата референция изразяваме нашето задоволство и удовлетвореност от сътрудничеството си с фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД по осъществяване на проекти за проектиране и изграждане на мрежа на територията на Регионална Библиотека Иван Вазов Пловдив,доставка на компютърна техника и мрежово оборудване както и доставка на интернет и създаване и поддръжка на комплексна информационна система.От доставчик на продукти и услуги Пик Компютър ООД се превърна в основен партьор и в момента заема главна роля във внедряването на съвременните информационни технологии в нашето дружество.Специалистите на Пик Компютър не еднократно са реагирали бързо и своевременно на подадени от нас сигнали за възникнали трудности и проблеми при експлоатацията на техниката и комуникацията.
С удоволствие препоръчваме фирма ПИК КОМПЮТЪР ООД, с които бихте изградили едно коректно, професионално и интелигентно сътрудничество.


Настоящата референция се издава на фирма
ПИК КОМПЮТЪР ООД
от
Мото Пфое ЕООД

 

С настоящата референция бихме искали да изразим задоволството си от дългогодишното си сътрудничество с PIC COMPUTER LTD.
Използвали сме и продължаваме да използваме пълния спектър от предлаганите от фирмата услуги.При избор на нова техника или подновяването на такава предлаганите решения от PIC COMPUTER са адекватни и съобразни с нашите конкретни нужди, възможности.
Като цяло потвърждаваме, че PIC COMPUTER LTD  работи с висок професионализъм и разполага с отлични ресурси и възможности за изпълнение на възложените задачи.
Предвид горното, си позволяваме да препоръчаме фирмата като надежден партьор, заслужаващ доверие.


Настоящата референция се издава на фирма
ПИК КОМПЮТЪР ООД
от Диагностично консултативен център 1 Пловдив

След съвместна работа с няколко компании за хардуерни и софтуерни услуги се уверихме, че най-компетентната и мобилна компания, коята отговаря на нашите очаквания е Пик Компютър.Вече абсолютно всички компютърни конфигурации в ДКЦ 1 ЕООД са доставени от "Пик Компютър ООД"
Ежедневната и периодична поддръжка от фирмата е качествена, което ни позволява да използваме техниката с нейния максимален капацитет и възможности.Експресните ремонти се изпълняват моментално и умело.
Нашият екип получава съвети за малки възникнали проблеми по всяко време на денонощието.
Изградената вътрешна мрежа, както и безжичната Интернет връзка са с перфектно качество.